Difoco Trong Tôi

Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào diễn tả cảm xúc của mình khi thấy đứa con tinh thần của mình ngày càng lớn lên, ngày càng phát triển lớn mạnh và mang đến cho cộng đồng, cho xã những giá trị hết...

Thật là hữu duyên khi AZCO được có dịp gặp và tiếp xúc với bạn Huỳnh Văn Ninh hiện đang là chủ sáng lập thương hiệu DIFOCO. Một người chủ còn rất trẻ nhưng lại có nhiều đóng góp cho xã hội hỗ trợ...