Thành tích và giải thưởng

Ngày 13/8/2018, vừa qua CÔNG TY CỔ PHẦN DIFOCO đã vinh dự được Viện Nghiên cứu kinh tế cấp Chứng nhận đánh giá Quốc tế độc lập : “ DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC – ĐẠT CHỈ SỐ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG CSI 2018 ”...

DIFOCO VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU ƯA CHUỘNG - SẢN PHẨM TIN DÙNG - DỊCH VỤ HOÀN HẢO NĂM 2017. DOANH NHÂN HUỲNH VĂN NINH ĐẠT GIẢI Ngày 14/5 vừa qua DIFOCO vinh dự nhận giải thưởng vụ hoàn...

GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ HUY CHƯƠNG VÀNG DOANH NHÂN HUỲNH VĂN NINH ĐẠT GIẢI Vinh danh ông HUỲNH VĂN NINH NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC NĂM 2016 TẠI VINH THỐNG NHẤT TP.HCM

GIẤY PHÉP CHỨNG NHẬN VÀ HUY CHƯƠNG VÀNG SẢN PHẨM TIỂU ĐƯỜNG HOÀN - SẢN PHẨM VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Sản phẩm tiểu đường hoàn đã đạt được giải thưởng huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng do HIỆP...

GIẤY PHÉP CHỨNG NHẬN và BIỂU CHƯƠNG DIFOCO ĐẠT GIẢI THƯƠNG HIỆU UY TÍN NĂM 2016 Công ty cổ phần DIFOCO vừa được cấp giấy phép chứng nhận là doanh nghiệp có chỉ số tín nhiệm cao năm 2016

THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU HỘI NHẬP CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 2016 Ngày 25/9/2016 vừa qua, tại nhà hát Bến Thành, lễ trao giải thưởng và vinh danh Thương hiệu hội nhập châu Á – Thái Bình Dương đã diễn ra...