Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng với căn bệnh tiểu đường thì phải uống thuốc tây thì mới có thể điều trị và kiểm soát đường huyết tốt. Tuy nhiên cô Nghiêm lại cho rằng Đông Y tốt hơn Tây Y bởi cô đã uống cả thuốc bắc, thuốc tây thuốc ta nhưng rồi đâu lại vào đấy, đường huyết thì cứ tăng giảm liên tục. Cho đến khi cô uống Tiểu Đường Hoàn cô thấy người cô khỏe lại, cô không còn cảm thấy xót bao tử, ăn uống điều độ, ngon miệng hơn trước, đặc biệt đường huyết cô đã về mức ổn định.
Cùng chuyên mục